Akční cena dopravy!

Obchodní podmínky

Internetový portál www.vesely-drak.cz umožňuje svým návštěvníkům koupi zboží, zejména karetních her.

Provozovatelem portálu je společnost Web4Games, s.r.o. podnikající na základě živnostenského oprávnění.

I. Smluvní strany

1. Prodávající:
Web4Games, s.r.o., sídlem Hůlkova 303/6, Praha 9 - Kbely, 197 00,  IČ: 247 44 531, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 170724.

Uvedená adresa je jen fakturační (osobní odběr zde není možný).

2. Kupující:
Kupujícím může být fyzická, či právnická osoba, která se řádně a pravdivě identifikuje v objednávkovém formuláři na tomto internetovém portálu (dále jen kupující). Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (zejména jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo, e-mail a místo doručení zboží) správně a pravdivě.

II. Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování jeho osobních údajů za účelem vyřízení objednávky, zaslání zboží a informování uživatele novinkách, či speciálních akcích na tomto portálu.
Registrací údajů v systému kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně. V rámci zkvalitňování služeb může být zákazník kontaktován ohledně spokojenosti s provedeným nákupem. Kontaktovatelem je společnost Heureka Group, a.s. IČ: 07822774, se sídlem Karolinská 1, Praha 8, 186 00, která je provozovatelem webové stránky www.heureka.cz, dále jen Heureka.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele Heureka; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

V případě, že kupující nechce, aby byly jeho údaje shromažďovány, může kdykoliv kontaktovat provozovatele internetového portálu na adrese eshop@vesely-drak.cz a jeho osobní údaje budou vymazány.

Za účelem relevantní online inzerce ve službě Google AdWords, Seznam Sklik, Facebook využíváme segmenty publika, díky kterým můžeme cílit reklamu na uživatele, kteří navštívili náš web a případně zde učinili nějakou akci. K tomuto účelu jsou využívány soubory cookie, pokud jste nám udělili souhlas k jejich shromažďování. Jejich zakázání je možné v nástroji Správce nastavení reklam Google, či přímo v internetovém prohlížeči. O uživatelích v tomto případě neshromažďujeme citlivé údaje jako je e-mailová adresa či IP.

III. Předmět kupní smlouvy

1. Závazek prodávajícího
Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. Závazek kupujícího
Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu a převzít dodané zboží.

3. Předmět koupě
Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované názvem, druhem, množstvím, rozměrem, cenou apod. v objednávce kupujícího.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran při objednání a dodání vybraného zboží

1. Místo a doba dodání
Závazek prodávajícího je splněn doručením zboží v místě dodání uvedeném v objednávce a ve sjednané lhůtě uvedené u každého zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednaným termínem dodání je buď doba, na které se smluvní strany dohodly, nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na tomto portálu s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena. Je-li objednáno více druhů zboží, řídí se objednávka dle termínu uvedeného u zboží s nejdelší dodací lhůtou.

2. Objednávka
V případě, že objednávající zvolil způsob doručení Dobírka, představuje odeslaná platná objednávka neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. V případě, že objednávající zvolil platbu předem, představuje objednávka neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy až ve chvíli připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.

Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a) po vzájemné dohodě
b) ze strany kupujícího, jen do doby ověření a následného potvrzení objednávky prodávajícím
c) prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo jej nemá na skladě v množství, v jakém byla objednávka učiněna, či v případě, že kupující překročil maximální množství na jeden nákup, jak je popsáno u každého jednotlivého zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se prodávající o této skutečnosti dozvěděl.

3. Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. Úložní doba, částečné plnění
Za doručení zboží kupujícímu lze považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě.

5. Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty, PPL, Zásilkovny a případně jiných dopravců). Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. V.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

Orientační doby dodání jsou k dispozici u každého zboží. Souhrnná orientační doba doručení objednávky (řídí se nejpozdějším datem dodání u položek v košíku) je pak uvedena v druhém kroku objednávkového formuláře.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na tomto portálu. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

2. Možnosti dopravy

Česká republika
Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek za dopravu zvolený kupujícím:

PPL:

Přeprava společností PPL je vhodná pro firmy, ale i soukromé osoby, kreré jsou přítomny na dodací adrese. Max. váha balíku je 30kg a zákazníkovi je v případě nepřítomnosti zásilka opětovně doručena další den, případně uložena na depu, či na nejbližším volném výdejním místě.  Po vyexpedování zásilky zasíláme zákazníkovy email s údaji a tzv. tracking odkazem, pomocí kterého si může zjistit aktuální stav zásilky. Kurýr volá zákazníkovi dopoledne v den doručení zásilky pro upřesnění času doručení.


Česká pošta - Balík do ruky/na poštu:

Doručení  1-2 pracovní dny od expedice (aktuální informace o expedici najdete v sekci Doprava a platba)
Max. váha balíku 30 kg

Přeprava společností Česká pošta je vhodná pro firmy i soukromé osoby. Max. váha balíku je 30kg a zákazníkovi je v případě nepřítomnosti zásilka uložena na poště a to po dobu 7 dní. Zároveň zákazník na druhý den obdrží do schránky "Oznámení o uložení zásilky", pomocí kterého si může zásilku na poště vyzvednout. Zpravidla Česká pošta posílá v den doručení informační SMS s tím, že Vám bude v ten den zásilku doručovat. Po vyexpedování zásilky zasíláme zákazníkovi informace o odeslání a také tzv. tracking link, pomocí kterého si může zjistit aktuální stav zásilky.

Při nákupu zboží v celkové hodnotě nad 2 000,- Kč je poštovné ZDARMA a zboží je odesíláno dle zvoleného typu dopravy.

Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží.

Zásilkovna

Jedná se o levný způsob přepravy, kdy balík je doručen na výdejní místo, kde si jej můžete po dobu 7 dní vyzvednout. Záleží na otvírací době výdejního místa, kdy si můžete zásilku vyzvednout. Podrobnosti o termínech doručení najdete v sekci Doprava a platba.

Maximální váha balíku pro Zásilkovnu je 10kg.

Slovensko

Pro zaslání zboží na Slovensko, navštivte náš portál www.vesely-drak.sk.

Jiné země

Pro expedici mimo ČR a SR je nutné domluvit podmínky a cenu odeslání dle mezinárodních tarifů. Neváhejte nás prosím kontaktovat!

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující
Kupující (pokud se jedná o fyzickou osobu) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství, veškerého označení použitého výrobcem, návodu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

Zboží, obsahující jednotlivé karty Magic: The Gathering, Pokémon a další sběratelské karetní hry (tzv. booster, booster box a podobné), je možné vrátit pouze v originálním obalu bez jakýchkoliv známek otevření, neboť s ohledem na povahu tohoto zboží dochází jeho otevřením k faktickému spotřebování, a dále s ohledem na skutečnost, že prodávající předem nezná a nemůže znát skutečný obsah takového zboží.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Použijte doporučené doručení. Náklady na vrácení nese kupující/zákazník.
Zboží zasílejte na adresu Web4Games, s.r.o., Velkomoravská 4392/87D, Hodonín, 69503

2. Prodávající
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. IV.4. těchto podmínek). V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

Prodávající může také odstoupit v případě uvedení nepravdivých informací v objednávkovém formuláři (zejména ne-existující email). Odstoupení od smlouvy je také možné v případě porušení, či obcházení limitů počtu kusů na 1 zákazníka.

V případě předobjednávek může prodávající odstoupit od smlouvy, pokud se změní balení, či obsah daného produktu, který byl umístěn do předobjednávky, oproti dříve avizovanému balení či obsahu. Odstoupení je také možné, pokud dodavatel, či výrobce nedodá objednané množství a dojde k tzv. alokaci (dodávce menšího než objednaného množství). V tomto případě Prodávající splní předobjednávky dle pořadí, v kterém byly historicky učiněny.

VII. Záruční doba, vady a další

1. Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

2. Oznámení vady
Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do provozovny prodávajícího (Web4Games, Velkomoravská 4392/87D Hodonín, 69501) a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží. Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 5 pracovních dní prodávajícímu. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet znovu ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na svůj náklad prodávající u osob autorizovaných výrobcem zboží k provádění servisních oprav, nebo u jiných odborně způsobilých osob.

3. Reklamace
Pokud zboží jeví jakékoli nedostatky či vady, neváhejte a kontaktujte nás s reklamací. Na zboží se vztahuje zákonná dvouletá záruka, vždy se snažíme co nejrychleji zařídit opravu, není-li to možné, pak výměnu zboží, případně slevu nebo vrácení celé kupní ceny. Vady způsobené běžným opotřebením nebo zaviněním kupujícího není možné reklamovat.

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup: pošlete nám e-mail, kde uvedete typ výrobku, číslo objednávky a popis závady. Do dvou pracovních dnů vám budou zaslány informace o dalším postupu. Vše urychlí zaslání fotografie závady, ve většině případů jsme schopni reklamaci vyřídit jen na základě fotografie.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

VIII. Věrnostní systém

Náš eshop nabízí věrnostní systém pravidelným zákazníkům. Z každého nákupu se vám na vaše konto (musíte být registrovaným zákazníkem) přičte tolik věrnostních bodů, kolik odpovídá 5 % hodnoty vašeho nákupu bez poštovného (po ukončení objednávky). Při příští objednávce se vám výsledná cena sníží o aktuální počet věrnostních bodů nebo můžete věrnostní body uchovat a uplatnit je v budoucnu.

Aktuální počet nasbíraných věrnostních bodů vidíte vždy po přihlášení pod svým jménem. Podmínky pro využití a sbírání věrnostních bodů mohou být kdykoliv změněny, či upraveny a jejich aktuální pravidla jsou součástí těchto Obchodních podmínek. Z věrnostního programu jsou vyřazeny produkty, které mají v popisu produktu napsáno, že se na ně nevztahuje věrnostní systém.

X. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

2. Tyto obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 12.1.2023.

processing...